Propylene glycol myristyl ether acetate

Tên gọi khác: Propylene glycol myristyl ether acetate

Một chất điều hòa da và làm mềm; cũng được sử dụng trong son môi.


Top