Pumpkin (Curcubita pepo)

Tên gọi khác: Pumpkin (Curcubita pepo)

(Tiếng Việt. Bí ngô)

Gắn với tính chất giả định. Các ứng dụng trong mỹ phẩm bao gồm sử dụng trong sản phẩm ngừa mụn và như một chất chống tiết bã nhờn. Trong khi hạt bí ngô có nhiều giá trị về dược phẩm thì phần rễ lại là phần hay được sử dụng để lấy chiết xuất.


Top