Purcerin oil (nonalnimal)

Tên gọi khác: Purcerin oil (nonalnimal)

Tên gọi khác: cetearyl octanoate.

(Tiếng Việt. Dầu purcellin (không có nguồn gốc động vật))

Sử dụng làm chất hãm màu trong nước hoa. Đây là một hỗn hợp tổng hợp của các ester béo được thiết kế để bắt chước dầu tự nhiên thu được từ tuyến rỉa lông của các loài chim sống ở nước.


Top