Pvp/hexdecene copolymer

Tên gọi khác: Pvp/hexdecene copolymer

Được thiết kế để sử dụng trong các công thức mong muốn một hệ vân chuyển duy nhất. Xem thêm polyvinylpyrrolidone.


Top