Pvp/triacontene copolymer

Tên gọi khác: Pvp/triacontene copolymer

Một loại PVP với khả năng chống thấm nước và cải thiện một cách đáng kể khả năng hút giữ chất hấp thụ UV trong sản phẩm chống nắng lớn hơn PVP/eicosene. Xem thêm polyvinylpyrrolidone.


Top