Red poppy extract (Papaver rhoeas)

Tên gọi khác: Red poppy extract (Papaver rhoeas)

(Tiếng Việt. Chiết xuất anh túc đỏ)

Được đánh giá là chất làm mềm, làm dịu, chiết xuất này thu được từ cánh hoa. Khi chiết xuất được lấy từ hạt anh túc, nó có tính chất làm dịu và điều hòa da. Nước hoa anh túc được biết đến là một chất làm se và chất ngăn mùi.


X
Top