Red vine extract

Tên gọi khác: Red vine extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất nho đỏ)

Chất kháng viêm và chống châm chích. Vốn được sử dụng cho mao mạch bị vỡ hay dễ vỡ.


Top