Restharrow extract (Ononis arvenis và Ononis spinosa)

Tên gọi khác: Restharrow extract (Ononis arvenis và Ononis spinosa)

(Tiếng Việt. Chiết xuất restharrow)

Một chất làm mềm có thể cung cấp khả năng làm giảm châm chích cho da. Vốn được sử dụng để làm giảm các vấn đề về chàm. Chiết xuất được lấy từ rễ của cây.


Top