Retinaldehyde

Tên gọi khác: Retinaldehyde

Một loại retinoid nhẹ gắn liền với khả năng làm tăng độ dày của biểu bì mà không hình thành erythema.


Top