Retinoic acid

Tên gọi khác: Retinoic acid

Tên gọi khác: tretinoin.

(Tiếng Việt. Axit retinoic)

Dẫn xuất của vitamin A. Đã được chứng minh khả năng biến đổi quá trình tổng hợp collagen, tăng mức axit hyaluronic của da, và kích thích quá trình phát triển của các sợi nguyên bào và nền ngoại bào. Nó được sử dụng cho các rối loạn quá trình keratin hóa và điều trị mụn. Hiệu quả chống lão hóa của axit retinoic đã được dẫn chứng bằng tài liệu một cách thuyết phục, và nó thường được sử dụng để điều trị các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy được. Nó cũng có liên quan đến một số lượng các tác động bất lợi, bao gồm kích ứng da, nhạy cảm với ánh sáng, khô da, đỏ da và lột da. Xem thêm retinoid ở chương 4.


Top