Rice flour

Tên gọi khác: Rice flour

(Tiếng Việt. Bột gạo)

Xem rice starch.


X
Top