Rice oil (Oryza sativa)

Tên gọi khác: Rice oil (Oryza sativa)

(Tiếng Việt. Dầu lúa gạo)

Là chất làm mềm, nó được khuyên dùng kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da chứa các nguyên liệu không quá công kích cho vùng da khô, và khá hữu ích cho vùng chữ T bị nhờn.


Top