Rna

Tên gọi khác: Rna

Xem ribonucleic acid.


X
Top