Rose wax

Tên gọi khác: Rose wax

(Tiếng Việt. Sáp hoa hồng)

Các loại sáp hoa như hoa hồng và hoa nhài bổ sung lipid tự nhiên của da và cho công thức nhứng tính chất như chống trôi, ngăn ngừa bụi bẩn. Sáp hoa hồng là phần bã gần như không mùi còn sót lại sau quá trình ly trích phần dầu.


Top