Safflower oil (Cathamus tinctorius)

Tên gọi khác: Safflower oil (Cathamus tinctorius)

(Tiếng Việt. Dầu hoa rum)

Một dạng dầu nền được cho là có khả năng giữ ẩm cho da. Nó chứa chủ yếu là các triglyceride của axit linoleic. Dầu hoa rum là một nguyên liệu thô ngăn ngừa mụn thu được từ hạt của cây.


Top