Hypoallergenic

Tên gọi khác: Hypoallergenic

(Tiếng Việt. Sản phẩm không gây kích ứng)

Sản phẩm không kích ứng là những loại mỹ phẩm không làm da bị dị ứng hay kích thích. Thuật ngữ này thường được sử dụng cho các sản phẩm không mùi và chứa một số chất bảo quản được quy định. Số loại dị ứng và nguyên nhân gây ra chúng là rất nhiều nên chúng ta khó xác định được sản phẩm nào đó có hoàn toàn không gây kích ứng hay không. Ngoài ra, dị ứng không hẳn là do bản thân sản phẩm mà chủ yếu là do sự nhạy cảm của da mỗi người với một số thành phần cụ thể nào đó.


Top