Sassafras oil (Sassafras albidum)

Tên gọi khác: Sassafras oil (Sassafras albidum)

(Tiếng Việt. Dầu de vàng)

Được ghi vào với các tính chất như khử trùng, làm se, và kích thích. Thành phần hoạt tính chính của nó bao gồm saprol, chiếm khoảng 80%. Dầu de vàng được lấy từ vỏ và rễ cây thông qua quá trình chưng cất hơi nước. Nó có thể gây nên viêm da đối với những cá nhân quá mẫn cảm.


Top