Saw palmetto fruit extract (Serenoa serrulata)

Tên gọi khác: Saw palmetto fruit extract (Serenoa serrulata)

(Tiếng Việt. Chiết xuất quả cây cọ lùn)

Đặc trưng bởi tính chất kháng viêm.


Top