Sea minerals yeast derivative

Tên gọi khác: Sea minerals yeast derivative

(Tiếng Việt. Dẫn xuất men khoáng biền)

Được mô tả như chất cung cấp các khoáng chất thiết yếu cho các ứng dụng mỹ phẩm. Các nguyên tố đại dương đã được sử dụng hàng thế kỷ nhờ vào tác động có lợi cho tất cả các cấu trúc của biểu bì. Hỗn hợp các nguyên tố biển với glycoprotein từ men có khối lượng phân tử thấp đưa ra kết quả hiển nhiên ở mức độ tương thích sinh học với da và mức độ hấp thụ của các tế bào biểu bì.


Top