Serum protein

Tên gọi khác: Serum protein

(Tiếng Việt. Protein huyết thanh)

Chứa tất cả các axit amin thiết yếu. Bằng rất nhiều quy trình, người ta có thể cô đặc được phân đoạn có chứa thành phần các axit amin đặc biệt cao, như methionine và lysine. Được sản xuất bằng quá trình phân mảnh chọn lọc để cô lập các huyết tương chứa protein huyết thanh hiện diện. Xem thêm amino acid; protein.


Top