Sesame amino acids

Tên gọi khác: Sesame amino acids

(Tiếng Việt. Axit amin trong mè)

Cung cấp tính chất dưỡng ẩm và có một vài loại đường tự nhiên liên kết với nó. Phức hợp axit amin này được sản xuất từ bột hạt mè.


Top