Shepherd’s purse (Capsella bursa pastoris)

Tên gọi khác: Shepherd’s purse (Capsella bursa pastoris)

(Tiếng Việt. Rau tề thái)

Được đặc trưng lâu đời bởi tính chất làm lành vết thương. Nó cũng là một chất làm se và kháng viêm, làm cho nó đặc biệt hiệu quả trong các sản phẩm cho mụn. Thành phần của nó bao gồm flavonoid (như là diosmin), các amines, cholene, acetyl cholene, muối kali, tannin, nhựa, và silica.


Top