Silicon oil

Tên gọi khác: Silicon oil

(Tiếng Việt. Dầu silic)

Một mô tả chung chung thường dùng để ám chỉ methicone.


X
Top