Silicone (volatile)

Tên gọi khác: Silicone (volatile)

(Tiếng Việt. Silicone (dễ bay hơi))

Sử dụng trong kem dưỡng da mặt để làm tăng khả năng bảo vệ khỏi sự thoát hơi nước từ da của sản phẩm. Silicone polyether chủ yếu được sử dụng trong các công thức chăm sóc da trên nền nước và cung cấp độ mềm, độ bóng và cảm giác được cải thiện. Silicone đã được dùng trong mỹ phẩm hơn 30 năm. Vì chúng là loại khoáng chất có thể đẩy nước, silicone cho thấy một số vấn đề trong công thức do độ tương thích kém với các chất làm mềm và dầu mỹ phẩm.


X
Top