Silicone wax

Tên gọi khác: Silicone wax

(Tiếng Việt. Sáp Silicone)

Cung cấp cho công thức một độ trượt trên da được cải thiện.


Top