Siloxanetriol alginate

Tên gọi khác: Siloxanetriol alginate

Thường được dùng kết hợp với caffeine để sử dụng trong các sản phẩm chống sần da do tích tụ mỡ dưới da, phần siloxanetriol alginate cung cấp tính chất điều hòa da.


X
Top