Soap bark

Tên gọi khác: Soap bark

(Tiếng Việt. Cây vỏ xà phòng)

Chất hoạt động bề mặt tự nhiên được sử dụng nhờ tính năng làm sạch của nó. Một số nguồn chỉ ra nó có nguy cơ gây dị ứng cao.


Top