Sodium bisulfite

Tên gọi khác: Sodium bisulfite

(Tiếng Việt. natri bisulfit)

Một chất bảo quản và chống oxy hóa. Nó được sử dụng thường xuyên nhất với vai trò là một chất điều chỉnh pH.


Top