Sodium borate

Tên gọi khác: Sodium borate

(Tiếng Việt. Natri borat)

Một chất bảo quản và nhũ hoá với các tính chất như làm se và khử trùng. Nó cũng được dùng làm chất điều chỉnh pH. Natri borate là muối natri của axit boric. Nó có thể làm khô da và gây kích ứng.


Top