Sodium carboxymethyl betaglucan

Tên gọi khác: Sodium carboxymethyl betaglucan

(Tiếng Việt. Natri carboxymethyl betaglucan)

Sử dụng như một chất kết nối và để kiểm soát độ nhớt của một công thức mỹ phẩm.


Top