Sodium cetearyl sulfate

Tên gọi khác: Sodium cetearyl sulfate

(Tiếng Việt. Natri cetearyl sulfat)

Một chất hoạt động bề mặt được dùng làm chất làm sạch. Cũng là một chất nhũ hoá tương dầu-trong-nước trong kem.


Top