Sodium chondroitin sulfate

Tên gọi khác: Sodium chondroitin sulfate

(Tiếng Việt. Natri chondroitin sulfat)

Được mô tả như một chất điều hòa làn da để sử dụng trong các loại sản phẩm dưỡng ẩm và dưỡng da ban đêm. Là một dẫn xuất của mucopolysaccharide tự nhiên. Xem thêm mucopolysaccharide.


Top