Sodium coco hydrolyzed colagen

Tên gọi khác: Sodium coco hydrolyzed colagen

(Tiếng Việt. Natri coco collagen thủy giải)

Một chất hoạt động bề mặt không gây kích ứng cho da hay màng nhầy.


Top