Sodium lactate methylsilanol

Tên gọi khác: Sodium lactate methylsilanol

(Tiếng Việt. Natri lactate methylsilanol)

Một chất phụ gia được sử dụng trong các sản phẩm tự thuộc da. Nó giúp lưu giữ được màu da đồng nhất hơn.


X
Top