Sodium lauroyl glutamate

Tên gọi khác: Sodium lauroyl glutamate

(Tiếng Việt. Natri lauroyl glutamate)

Một chất bảo quản với một số khả năng dưỡng ẩm, nó có thể có nguồn gốc từ các nguyên liệu thực vật, và do đó thường có thể được tìm thấy trong một số mỹ phẩm “tự nhiên” hoặc có nguồn gốc thực vật.


X
Top