Sodium oleate

Tên gọi khác: Sodium oleate

(Tiếng Việt. Natri oleate)

Một chất làm sạch dịu nhẹ và tạo bọt thường được sử dụng trong xà bông. Có nguồn gốc từ dầu và chất béo tự nhiên.


Top