Sodium pcs

Tên gọi khác: Sodium pcs

Tên khác: Ajidew N-50

(Tiếng Việt. Natri PCS)

Một chất giữ ẩm. Xem thêm PCA; sodium PCA.


X
Top