Sodium polyphosphate

Tên gọi khác: Sodium polyphosphate

(Tiếng Việt. Natri polyphosphate)

Một chất bảo quản chống lại vi khuẩn, mốc, và men. Sử dụng ở nồng độ cao có thể gây kích ứng da.


Top