Sodium shale oil sulfonate

Tên gọi khác: Sodium shale oil sulfonate

(Tiếng Việt. Natri sulfonate dầu đá phiến)

Được nhận thấy là có các tính chất kháng viêm, kháng khuẩn, diệt nấm, khử trùng, và giảm đau. Nó cũng là một chất hoạt động bề mặt. Là một chất có sẵn trong tự nhiên, tan được trong nước và glycerol, được chưng cất từ dầu đá phiến, nó được sử dụng trong các sản phẩm cho mụn, chàm bội nhiễm, và vảy nến. Lưu huỳnh là một trong những thành phần của nó.


Top