Sodium sulfate

Tên gọi khác: Sodium sulfate

(Tiếng Việt. Natri sulfat)

Một chất làm đầy trong quá trình sản xuất các loại chất tẩy và xà bông tổng hợp. Một tác chất trong phòng thí nghiệm. Nó có thể tăng cường hoạt tính kích ứng của một số chất tẩy.


Top