Sodium tallowate

Tên gọi khác: Sodium tallowate

(Tiếng Việt. Natri tallowate)

Chất hủy bọt, làm mềm, và là chất trung gian và hoạt động bề mặt. Xem thêm mỡ động vật.


Top