Sodium/tea lauryl

Tên gọi khác: Sodium/tea lauryl

(Tiếng Việt. Natri/TEA lauryl)

Một chất hoạt động bề mặt gây kích ứng ở mức độ trung bình.


Top