Sorbitan palmitate

Tên gọi khác: Sorbitan palmitate

Một chất nhũ hóa với khả năng giữ ẩm. Nó cũng có thể đóng vai trò là chất  cho hệ tinh dầu trong nước. Dẫn xuất của sorbitol.


Top