Soy bean glycerides (hydrogenated)

Tên gọi khác: Soy bean glycerides (hydrogenated)

(Tiếng Việt. Glyceride đậu nành (đã hydro hóa))

Các nhà sáng chế công thức mỹ phẩm có thể sử dụng chúng cho mục đích làm mềm, nhũ hoá và hoạt động bề mặt.


Top