Soy bean oil (unsaponified)

Tên gọi khác: Soy bean oil (unsaponified)

(Tiếng Việt. Dầu đậu nành (chưa xà phòng hóa))

Có lẽ là có những hoạt tính tương tự với tiền chất sinh học thực sự của nó. Nó có cấu trúc phân tử nhỏ và được suy đoán là có thể đóng vai trò giống như một tế bào truyền tín hiệu giống như hormone một khi nó tiếp cận được các keratinocyte của biểu bì, và đặc biệt là các sợi nguyên bào hạ bì. Nó được đánh giá là có khả năng kích thích quá trình tổng hợp collagen, elastin, proteoglycan, và các glycoprotein cấu trúc. Xem thêm isoflavone.


Top