Soy germ oil

Tên gọi khác: Soy germ oil

(Tiếng Việt. Dầu mầm đậu nành)

Xem soy bean oil.


Top