Spermaceti

Tên gọi khác: Spermaceti

(Tiếng Việt. Dầu cá nhà táng)

Chất dạng sáp được dùng trong sản xuất mỹ phẩm để làm chất tạo đặc cho sản phẩm và tạo cho chúng độ sáng. Ban đầu được thu từ họ cá voi dưới dạng một nguồn dầu cá, nhưng bây giờ lại được tổng hợp. Dầu cá nhà táng không độc và không gây kích ứng.


Top