Sphingomyelin

Tên gọi khác: Sphingomyelin

Có thể được dùng như một thành phần liposome vừa ưa nước vừa kị nước trong quá trình sản xuất các loại thuốc con nhộng chứa liposome.


Top