Spirulina extract

Tên gọi khác: Spirulina extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất spirulina)

Được cho là có tác động hydrat hóa trên lớp bề mặt của da. Các xác nhận về mặt thảo dược cũng cho rằng một số protein Spirulina nhất định có đóng góp vào sự kích thích sợi nguyên bào và quá trình tái tạo mô.


Top