Stearoxy dimethicone

Tên gọi khác: Stearoxy dimethicone

Một chất làm mềm và dưỡng da. Xem thêm dimethicone.


Top